Avaya Aura Contact Center

Avaya Aura Contact Center® kurumların, duyarlı şekilde müşteri hizmeti verebilmeleri için gerekli olan reel zamanlı ve geçmiş zamanlı bilgileri kullanmalarına imkan sağlar. İletişimi kolaylaştırdığı gibi ses ve multimedya kanallarında kurumların maksimum verim almalarını sağlar. Kuruluşların müşterilerine verdikleri hizmet kalitesinin artmasını sağlar.

SOA, WEB arayüzünün yanısıra SIP (session initiation protocol (oturum başlatma protokolü)) kullanan bir yazılımdır.
Kurumların müşterilerinin ihtiyaçlarını tahmin etmelerini sağlayarak, bu ihtiyaçlar doğrultusunda sorunların karşılanması için uygun ve etkin işlevsellik sunar.

Bu iletişim merkezi sonuç olarak, kaliteli ve maksimum özelleştirilmiş müşteri ilişkileri tecrübesi kazandırarak, kurumların müşteri ilişkileri ilkelerini tamamen markalaştırma yolunda yol gösterici olmaktadır. antalya-fiber-sonlandırma